همانطور كه ميدانيم صنعت چوب در دكوراسيون و معماري داخلي نقش عمده اي دارد .يك صندلي چوبي راه زيادي را طي كرده تا به خانه هاي ما رسيده.

در اينجا من يك سري مطالب مختصر در مورد چوب مينويسم كه اميدوارم ديگر دوستان هم ما رو از تجربات خود بهره مند سازند

-مصنوعي(لترون):ملامينه.فرميكا.HPL

2-طبيعي: تخته لايه.تخته خرده چوب (نئوپان).تخته فيبر (MDF,HDF). چوب سيمان .چوب گچ.

ورق ملامينه (لترون):روكشي است مصنوعي .كاربرد در مبلمان سازي .{روكش ميزهاي آتليه)

چسپ مورد استفاده ملامين فرمالدييد ا ست كه ضد آ ب.ضد خش و تا حدي ضد آتش است.

روكش طبيعي( نئوپان ):چوب را به روكشي تبديل مي كنيم كه ضخامتش كمتر از 1 ميليمتر است و براي توليد آن فرآيند ي را شامل موارد زير طي ميكند.

1-ماده اوليه2-پوست كني 3-خرد كردن 3-خشك كردن4 درجه بندي 5-چسپ زني 6-پرس7-خنك كردن 8-برش به ابعاد استاندارد9-سنباده زني10-درجه بندي-دسته بندي

ماده اوليه در واقع همان تنه درخت است كه قبلا طي مراحلي پخته.پوست كنده شده وتراش خرده است.

در تخته فيبر ها انتخاب گرده بينه(تنه درخت) مهم است.

در MDF (Medium Density Fiberboard)ما الياف چوب داريم برعكس نئوپان كه خرده چوب داشتيم.از خصوصيات MDF ها بافت همگن و سطح يكنواخت.مقاومت مكانيكي بالا وقابليت برش كاري خوب و همچنين مقاومت بالا در مقابل آب.

HDF ها تخته هايي هستند كه براي كف پوش پاركت استفاده مي شود و همان MDF است كه در مرحله پرس فشار بيشتري بر آن وارد شده است.

شناخت چوب

درون چوب

برون چوب

درون چوب مقاوم تره در مقابل عوامل مخرب مثل قارچها و…

همه چوب ها درون چوب و برون چوب دارند بعضي ها اختلاف رنگ دارند و بعضي ها ندارد.

-عرضي : باعث مي شود سطح مقطع چوب را ببينيم

2-مماسي:برشي است كه مماس بر دواير ساليانه است كه نقوشي بسيار زيبا در دكوراسيون به ما ميدهد.

3-شعاعي :به صورت رگه هاي صاف و عمود بر دواير ساليانه است