چوبهاي منقوش

در معرق اصولاً‌ از چوبهاي خوش نقش و نگار استفاده مي‌شود اما نبايد به طرح و رنگ آنها صدمه‌اي وارد شده و يا اصول كلي در زمينه‌ي ايجاد طرح به هم بخورد، انواع نقوش در معرق به صورت زير ديده مي‌شود.

چوبهاي مواج

در اين گونه چوبها عناصر متشكله چوب در محور ساقه در عين موازي بودن مواج نيز مي‌باشند مانند افرا يا آكاژو

چوبهاي لكه‌دار:

در اين گونه چوبها پرده‌هاي چوبي به صورت لكه‌هاي زيبا در مقطع شعاعي ديده مي‌شوند مانند راش، كاج، چنار، بلوط و افرا

 

 

 

چوبهاي رگه‌دار:

در اين گونه چوبها، چوب بهاره و چوب تابستانه داراي رنگهاي متفاوتي بوده و در برش شعاعي به صورت سكه يا نوارهايي يك‌درميان ديده مي‌شود مانند شب خسب ـ‌ اقاقيا و توت اما در جهت مماسي چنين رگه‌هايي يافت نمي‌شود.

چوبهاي نواري:

در اين گونه چوب عناصر متشكله موازي با محور ساقه نبوده و به طور يكدرميان در جهات مختلف نسبت به محور درخت مايل قرار مي‌گيرند و در نتيجه در برش طولي به صورت نوارهايي ديده مي‌شوند كه با تابش نور تغييراتي در چوب ديده مي‌شود در نمونه‌هاي افرا و آكاژو.

چوبهاي صدفي

برخي از چوبها به علت داشتن رنگ صدفي زيبا داراي تلالو و درخشش خاصي مي‌باشند مانند چوب زبان گنجشك

نكته

در معرق‌كاري هم چنين از انواع چوبهاي ريز بافت، درشت بافت چوبهاي رزيني، چوبهاي معطر، چوبهاي ساده و چوبهاي منقوش استفاده مي‌شود. (در چوبهايي كه داراي صمغ زياد هستند. اين صمغها در هنگام پرداخت و رنگ اشكالاتي به وجود مي‌آورد كه بهتر است از بكار بردن آنها خودداري نمود و يا قبل از استفاده از آن صمغ چوب را برطرف كرد مانند چوب توت يا سوزني برگان صمغ‌دار مثلاً چوب توت را با جوشاندن مشكل حل مي‌كنند و سوزني برگان با جوشاندن و اضافه كردن مقداري مواد اسيدي

انواع چوبهاي مورد استفاده در معرق

1ـ چوب آبنوس سياه رنگ سخت و سنگين با چوب درون به رنگ قهوه‌اي مايل به سياه تا سياه و چوب برون آن صورتي مايل به خاكستري تا خاكستري تيره ديده مي‌شود.

2ـ چوب فوقل قهوه‌اي سير

3ـ چوب گردو چوبي است به رنگ قهوه‌اي مايل به سياه تا قهوه‌اي مايل به خاكستري كه بسته به نقاط رويش آن در اين محدوده تغيير رنگ ميدهد چوبهاي گردويي كه در ارتفاعات بيشتر و سردتر به وجود مي‌آيند داراي رنگ تيره‌تري هستند.

4ـ چوب نفم يا ششم  چوبي به رنگ قهوه‌اي تا قهوه‌اي مايل به قرمز

5ـ ‌چوب عناب چوبي سخت و محكم و داراي رنگ قرمز ولي بسته به درون يا برون چوب بودن آن به قهوه‌اي روشن تا قهوه‌اي مايل به قرمز ديده مي‌شود.

6ـ چوب نارنج قهوه‌اي بسيار روشن يا كرم يا زرد مايل به سفيد. اين چوب داراي دوام و استحكام زياد نمي‌باشد.

7ـ‌ چوب شمشاد  رنگ طبيعي اين چوب زرد و زرد مايل به كرم است كه ممكن است با رگه‌هاي خاكستري و يا قهوه‌اي روشن همراه باشد.

8 ـ چوب تبريزي يا كبود بسيار نرم سفيد رنگ

9ـ‌كيكم يا كهكم چوبي به رنگ سفيد مايل به صورتي كه در جنگلهاي شمال به صورت درخت و درختچه فراوان است.

10ـ ‌شاه بلوط يا شاه چوب  چوبي به رنگ قهوه‌اي روشن كه به صورت نيمه سخت و نيمه سنگين مي‌باشد.

11 ـ چوب آزاد چوبي به رنگ قهوه‌اي روشن و همراه با رگه‌هاي زرد رنگ نيمه سخت و نيمه سنگين.

12ـ بلوط  رنگ طبيعي اين چوب قهوه‌اي روشن تا قهوه‌اي مايل به قرمز

13ـ اقاقيا چوبي سفيد يا سفيد مايل به سبز كه چوب درون آن زيتوني فرم تا قهوه‌اي طلايي ديده مي‌شود.

14ـ ‌ممرز چوبي است به رنگ سفيد مايل به كرم كه داراي بافتي متراكم و غيرهمگن مي‌باشد.

15ـ‌ توت بسته به نقاط رويش آن از قهوه‌اي مايل به قرمز تا قهوه‌اي مايل به زرد ديده مي‌شود.

16ـ راش  چوبي به رنگ قهوه‌اي روشن

17ـ زردآلو داراي رنگ نارنجي تا قهوه‌اي روشن

18ـ چنار چوبي نيمه سخت و نيمه سنگين و به رنگ صورتي

19ـ‌ چوب توسكا چوبي سبك به رنگ قهوه‌اي بسيار روشن

20ـ‌ چوب پسته رنگ چوب بدون آن سفيد مايل به زرد و چوب درون قرمز تا قهوه‌اي روشن با رگه‌هاي زرد و سبز

از چوبهاي ديگر كه در معرق استفاده مي‌شود مي‌توان سنجد، زيتون، شيردار، گلابي، سرخدار، عرعر، ملچ، زبان گنجشك ارس، سرو، افرا، زربين، شب خسب، آلبالو و …

ماشين سنباده ديسكي: ـ جهت هموار كردن و هم سطح كردن چوبها يا براي ساييدن رنگهاي ريخته شده در روي كار

ـ لرزشي: ‌از سنبادة ‌لرزشي در پرداختهاي نهايي (جهت حركت دستگاه سنباده لرزشي) ‌استفاده مي‌شود.

ـ ‌غلطكي: در مواردي كه از سنباده لرزشي استفاده نشود از آن استفاده مي‌شود.

ماشين دريل و مته: براي ايجاد سوراخهاي ريز جهت عبور تيغه كمان اره استفاده مي‌شود.

ماشين رنده دستي برقي: ‌براي پرداخت زيركار از ماشين رنده برقي دستي استفاده مي‌شود.

ماشين گرد دستي: براي برش ورقه‌هاي زيركار از نئوپان بر استفاده مي‌شود.

اره عمود بر: ‌براي برش قطعات زيركار ايجاد تنگ و يا خرد كردن تخته‌هاي نازك چوبي

كمپرسور بار: براي ايجاد هواي فشرده و يا برطرف كردن گرد و خاك ماشين سنباده بسته به نوع كار در ابعاد مختلف

وسايل مورد نياز معرق:

1ـ‌ گونياي فلزي 2ـ‌ مته 3ـ مشتي يا آچار 4ـ ميز كار 5ـ تنگ يا پيشكار 6ـ‌تيزك يا گزك 7ـ پرگار 8 ـ پيچ دستي 9ـ ‌تخته سنباده 10ـ‌كمان اره 11ـ تيغه از انواع آن (‌چوب بره فلز بر) 12ـ چكش 13ـ‌ چوبسا 14ـ سوهان 15ـ ميخ كش 16ـ‌كاردك و ليسه 17ـ‌ ليسه‌ي پرداخت 18ـ‌ نوار چسب كاغذي 19ـ پيستوله 20 ـ تخته بتونه 21ـ تراز