خرپاهای بام پس از نصب بصورت قاب شیب داری در می آید . بستن دهانه های خرپا بر حسب نوع پوشش نهایی بام متفاوت است . چنانچه پوشش با ورقهای ایرانیت باشد ، تعداد بندهای عرضی را باید به قدر کافی گرفت تا تکیه گاه ایرانیت و پیچ کردن آن به قاب بام ، به حد نصاب برسد .

برای لت چوبی و لت آسفالتی باید دهانه های  قاب بام پوشش پیوسته داشته باشد . برای این کار ، هم از لمبه چوبی و هم از ورق تخته چند لا و پانلهای دیگر چوبی می توان استفاده کرد . لت آسفالتی از خمیر کاغذ باطله و قیر تهیه می شود و روی آنرا با سنگ ریز به رنگ متنوع در می آورند . این نوع لت دوام خوبی دارد و رنگ آنرا می توان متناسب با محیط انتخاب کرد که از نظر معماری دور نما حائز اهمیت است . لتهای چوبی را برای دوام بیشتر با مواد حفاظتی اشباع می کنند که بدین ترتیب ، منظره آن نیز مطلوب می شود . از ورق گالوانیزه آهن و ورق آلومنیوم نیز در پوشش روی بام استفاده می شود .

تکنیک ساده ساخت سنتی ساختمانهای چوبی محدود به قابهای سبک یک طبقه بود که ظرفیت بیش از یک خانواده را نداشت . اما تنوع اتصال دهنده های فلزی و چسب ، بهره گیری از زمین معینی برای احداث ساختمان با فضای بیشتر ، ممکن کرد . ساخت قابهای دو طبقه با چوب آلات خام که از برش گرده بینه ها حاصل می شوند متداول شد ه است . فضای ساختمان چوبی دو طبقه را بر حسب سهولت استفاده ، طوری سازمان می دهند که اتاقهای پذیرایی و آشپزخانه در طبقه همکف و اتاقهای خواب در طبقه دوم بنا شوند .

  • ساخت ساختمانها با چوب گرد :

قدمت این نوع از ساختمانها بیشتر از ساخت خانه با چوب آلات بریده شده می باشد . اما ما در این تحقیق به بحث و بررسی این خانه ها نمی پردازیم .