عمليات معرق

1ـ ‌انتخاب طرح             2ـ ‌ترسيم طرح روي كاغذ       3ـ‌ انتخاب چوب

4ـ برش قطعات طرح و چسباندن روي چوب مورد نظر در تهران: ـ بريدن سه لايي پس از چسباندن طرح روي آن ـ قرار دادن سه لايي‌هاي طرح‌دار بريده شده.

5ـ قرار دادن قطعات كنار يكديگر          6ـ چسباندن قطعات (چسب قديم سريشم گرم ـ ‌چسب فعلي (pvc) 7ـ‌ پرداخت (سنباده‌زني و يكنواخت كردن سطح)

رنگ كردن

سطوح ايجاد شده توسط چوب براي نمايش بهتر و حفاظت از آن در مقابل عوامل مخرب بايد رنگ شود. همانگونه كه در قبل ذكر شد، سطوح رنگ شده به 2 صورت زمينه چوب و يا زمينه رنگ وجود دارد. به همين دليل جهت ايجاد زمينه بهتر است سطح معرق رنگ‌آميزي شود. بستگي به كيفيت سطح رنگ مورد نظر مي‌تواند به صورت:

1ـ سيلر و كيلر

2ـ ‌نيم پلي استر

3ـ ‌پلي استر: 2 ماده ـ‌ 3 ماده

مراحل كار:

1ـ‌ پرداخت      2ـ رنگ دست اول       3ـ‌ رنگ دست دوم      4ـ‌ قلم‌گيري     5ـ رنگ نهايي

مشخصات يك تابلوي معرق خوب:

1ـ‌ تابلو تاب نداشته باشد.

2ـ ‌درز بين چوبها كم باشد.

3ـ ‌پشت و دور تابلو رنگ شده باشد.

4ـ ‌از نقاشي در روي چوب استفاده نشده و يا كمتر استفاده شود.

5ـ ‌رنگ‌بندي تابلو مناسب باشد.

6ـ ‌از زير كار مناسب استفاده شده باشد.

7ـ در كارهاي بزرگ از زير كار شبكه‌اي استفاده شده باشد.

8 ـ پلي استر سطح رويه يكنواخت باشد و در آن خشي موجود نباشد.

9ـ ضخامت پلي استر از mm2 بيشتر نباشد.