شبکه موبایل ایران استاندارد GSM میباشد که در دو باند 900MHz و 1800MHz قرار دارد

کوچکترین قسمت در این شبکه، BTS میباشد که در واقع ایستگاه گیرنده و فرستنده ثابت

مشترک را عهده دار میباشد.
این بخش همانند قسمت ثابت در تلفنهای بیسیم است.

 

هر منطقه جغرافیایی به صورت سلولی تقسیم میشود و هرسلول تحت پوشش و سرویس دهی یک ایستگاه BTS قرار دارد.

 

هر چند عدد ایستگاه BTS تحت نظارت واحد دیگری بنام BSC قرار دارد.
BSC   در واقع بخش هوشمند قسمت رادیویی سیستم سلولی موبایل بوده و مدیریت این  بخش  را  بعهده  دارد.
حرکت گوشی موبایل در بین سلولهای مختلف شبکه، با استفاده  از  اطلاعاتی  جمع  آوری  شده  از  قسمتهای مختلف، در اینجا شناسایی می گردد.

 

بعد از این مراحل، نوبت انتقال یا اتصال مکالمه به طرف دوم که میتواند یک مشترک موبایل دیگر یا مشترک تلفن ثابت باشد، میرسد.
این قسمت بخش سوئیچینگ شبکه موبایل است که همانند شبکه تلفن ثابت عمل میکند.

 

قسمتهای مختلف شبکه GSM در زیر نشان داده شده است:

 

HLR  بخشی است که محل ذخیره اطلاعات کلیه مشترکین میباشد؛ اعم از شماره موبایل، شماره شناسایی سیم کارت، محل قرار گرفتن مشترک در شبکه و امثال آن. با رجوع به این اطلاعات مشترک شناسایی میشود.

EI   مسئول  ذخیره  کردن  اطلاعات  مربوط  به  گوشی موبایل (نه سیم کارت) میباشد. چنانچه گوشی فرضا دزدی باشد در این قسمت در لیست سیاه قرار گرفته و به کل شبکه اعلام میشود که این گوشی مجاز به برقراری مکالمه نیست.

 

EIR: Equipment Identification Register
در شبکه موبایل علاوه بر قابلیت شناسایی و تایید هویت سیم کارت مشترک، قابلیت تایید  هویت  گوشی  موبایل نیز وجود دارد. یعنی اینکه شبکه می تواند تشخیص دهد که آیا گوشی موبایل مشترک، برای  استفاده  آزاد  است یا  نه.
این  روند  بواسطه  تبادل  یک کد شناسایی (بنام IMEI) بین گوشی موبایل  و  مرکزی  بنام  EIR   انجام می گیرد

 

 

بدین ترتیب که به هر مشترک یک کد شناسایی تخصیص داده میشود. این کدها در مرکز EIR به سه دسته تقسیم میشوند:
لیست سفید – شامل گوشیهایی است که بدون هیچ محدودیتی میتواند در شبکه بکار گرفته شوند.
لیست خاکستری – شامل گوشیهایی میشود که میتوانند در شبکه استفاده شوند ولی باید مورد پیگیری قرار گیرند. مثلا آیا گوشی دزدی است؟
لیست سیاه – شامل گوشیهایی است که در شبکه قابل استفاده نیستند. مثل گوشیهای دزدی یا معیوب.

این مرکز چک میکند که کد شناسایی تخصیص داده شده به گوشی موبایل، در کدامیک از سه لیست فوق قرار دارد. و بدین ترتیب وضعیت اجازه بکار گرفته شدن گوشی در شبکه راتعیین میکند.

چند نکته قابل توجه:
• کد شناسایی IMIE براساس شماره سریال گوشی موبایل تخصیص می یابد.
• در صورت مفقود شدن گوشی موبایل، می توان شماره سریال آن را به یکی از مراکز امور مشترکین تلفن همراه اعلام کرد تا مورد پیگیری واقع شود.