سيستم اطلاعات ترافيک FEDRO/cnlab:

کشور سوئيس، کشوري است که جاده هاي آن از طريق جاده هاي بسيار طويلي به هم مرتبط
مي شوند به خاطر آمار تصادفات بالا در اين جاده ها و به خاطر خسارت هاي اقتصادي بالايي که به دليل ترافيک هاي سنگين شهري به وجود آمد برنامه FEDRO (Federal Roads Authority) توسط حوزه کنترل جاده اي سوئيس در سال 2000 ارائه شد. دلايل اصلي ترافيک سنگين در سوئيس، زياد بودن تعداد اتومبيل (39%)، تصادفات (33%) و بازسازي جاده ها (23%) بود. در همان سال حدود 3314 ساعت از زندگي رانندگان در ترافيک اتلاف شد.

هدف از ارائه اين برنامه کاهش تصادفات جاده اي و کاهش زمان سفر و کاهش ترافيک شهري بود که البته کاهش ترافيک و کاهش زمان سفر هر دو به کاهش آلودگي هوا نيز کمک مي کنند.

 

 

روش کار سيستم FEDRO/cnlab:

 

 

اجزاي اصلي اين سيستم:

  1. مرکز جمع آوري اطلاعات (information collection subsystem)
  2. مرکز پردازش اطلاعات ترافيک (information processing subsystem) است.

که مرکز جمع آوري اطلاعات شامل 240 حلقه کنتور در بزرگراههاي سوئيس است که اطلاعات هر وسيله نقليه را جمع آوري کرده و اين اطلاعات را از طريق خطوط تلفن به روش dial up و از طريق مودم هايي که به اين حلقه ها متصل است به اينترنت مي فرستد که اين اطلاعات شامل سرعت وسيله نقليه طول وسيله نقليه، فاصله طولي با اتومبيل جلويي، نوع وسيله نقليه و حتي وزن وسيله نقليه است.

پس اين اطلاعات از اينترنت وارد Data Collection Gateway که در مرکز جمع آوري اطلاعات قرار دارد مي شود. Gateway ها مانند يک مترجم هستند که اين اطلاعات را به صورتي که براي ماشين قابل فهم باشد تبديل مي کردند و سپس آن ها را به مرکز پردازش اطلاعات ترافيک
مي فرستد. اين مرکز شامل وب سرور، سرور پايگاه داده، WAP سرور و SMS گيت وي است. که اين اطلاعات توسط وب سرور و سرور پايگاه داده پردازش شده و سپس از طريق WAP سرور و SMS گيت وي در اختيار کاربران قرار مي گيرد.

مرکز پردازش اطلاعات پس از ذخيره اطلاعات آن ها را وسيله به وسيله پردازش مي کند. اين مرکز نمونه برداري هاي 3 دقيقه اي از سرعت متوسط وسيله هاي نقليه انجام مي دهد و تعداد وسيله در حال عبور در نمونه برداري 3 دقيقه اي را محاسبه مي کند. سيستم منطبق بر اطلاعات جمع آوري شده در روزهاي قبل و مقايسه با وضعيت فعلي بررسي مي کند که ترافيک در حال حاضر در چه وضعيتي قرار دارد (عبور و مرور روان، کند و يا سنگين است) اين مرکز همچنين روند تدريجي را شامل کاهش يا افزايش بار ترافيک مي شود را محاسبه مي کند و پس اين اطلاعات را همراه با نمودارها و تصويرهاي مناسب در اختيار کاربران مي گذارد.

اين نکته قابل ذکر است که امروزه کنتورها از طريق خطوط پر سرعت ADSL و يا شبکه خصوصي TCP/IP به مرکز پردازش متصل هستند.

شکل 2 يک نمونه نمايش وضعيت ترافيک در وب سايت را نشان مي دهد که در اين شکل نقشه نقاطي که فرد خواستار اطلاعاتي راجع به ترافيک آن است نشان مي دهد که در اين نقشه عبور و مرور روان با رنگ سبز، عبور و مرور کند با رنگ زرد و عبور و مرور سنگين با رنگ قرمز نشان داده شده است. مکان هايي که در تصوير به رنگ سفيد نمايش داده شده است جاهايي هستند که اطلاعاتي راجع به آن ها در دسترس نيست.

کنتورها هم چنين سرعت متوسط غالب و تمايل بار ترافيک به کاهش يا افزايش را روي صفحه نمايشگر نشان مي دهند. در بعضي از مواقع يک دوربين عکاسي در کنار اين کنتورها تعبيه شده است که عکس لحظه اي از خيابان و يا بزرگراه مورد نظر مي اندازد و آن را در وب سايت نمايش مي دهند. اين اطلاعات همزمان بر روي سايت اينترنتي قابل رؤيت هستند.

علاوه بر اين اطلاعات يک نمودارهايي از مکان هايي که در آن ها ترافيک رخ مي دهد تهيه مي شود و در اختيار کاربران قرار مي گيرد. که در شکل زير نمونه ايي از آن آمده است.

 

در شکل 3، نمودار سبز براساس سرعت متوسط اتومبيل ها و نمودار آبي براساس تعداد وسايل نقليه است. که همان طور که مشاهده مي کنيم جاهايي که سرعت متوسط زياد شده تعداد متوسط اتومبيل ها کم بوده است. در اين جا محور افقي بر حسب زمان (بازه هاي زماني 3 دقيقه اي) و محورهاي عمودي يکي بر حسب سرعت متوسط و يکي بر حسب تعداد وسايل نقليه است.

  • حال چگونه اين اطلاعات در اختيار کاربران قرار داده مي شود؟

اين اطلاعات بدست آمده از طريق 1- سرويس پيام کوتاه (SMS) 2- سرويس WAP در اختيار کاربران قرار مي گيرد. با استفاده از متد SMS pull و WAP کاربران مي توانند اطلاعات دقيق و واقعي را از کنتور مورد نظر دريافت کنند البته ابتدا کاربران بايد از طريق SMS تقاضاي اطلاعات را مطرح کنند.

همچنين سروِيس SMS push به صورت يک رنگ اخطار (alarm) نسبت به وضعيت ترافيک سنگين اخطار مي دهد.

در اين روش هر دو روش پيام رساني  (pull,push) در حدود 20 سنت براي اين سيستم هزينه داشته است اما نکته حائز اهميت اين است که با به وجود آمدن اين سيستم تصادفات جاده اي و همچنين ترافيک شهري کاهش بسياري يافت و در نظرسنجي که از طريق سايت اين سيستم انجام گرفت معلوم شد که مردم از اين طرح بسيار راضي بودند.

 

 

که در اين شکل همان طور که مشاهده مي کنيد اطلاعات پردازش شده توسط مرکز پردازش اطلاعات از طريق اينترنت و توسط پروتوکل http به يک کيوسک اطلاعاتي مرکزي منتقل مي شود اين کيوسک مرکزي به چند کيوسک ديگر متصل است که هر کدام از اين ها چند خط موبايل را support مي کنند و smsهاي لازم را براي اين گوشي ها ارسال مي کنند.