سرويس هاي تلفن هاي همراه:

يکي از سرويس هايي که تلفن هاي همراه در اختيار کاربران قرار مي دهد سرويس WAPيا اتصال به اينترنت از طريق گوشي هاي همراه، استفاده از اطلاعات است.

يکي ديگر از اين سرويس ها سرويس پيام کوتاه است که به طور کلي 2 تا متد براي ارسال پيام هاي کوتاه وجود دارد:

  1. Push message: پيام هاي ناخواسته اي که بدون درخواست کاربر به صورت رايگان براي اهداف تبليغاتي و توسط شرکت هاي تجاري براي افراد ارسال مي شود. اگر اين پيام ها با کاربر متناسب نباشد براي کاربر ناخوشايند خواهند بود و اثر مطلوبي روي وي نمي گذارد.
  2. Pull message: پيام هايي که رايگان نيستند و تنها به درخواست کاربر اطلاعاتي را در اختيار او قرار مي دهند مانند نتايج مسابقات ورزشي و وضعيت آب و هوا و آخرين نتايج بازار بورس و….

 

دسترسي به اطلاعات در زمينه محيط زيست:

مردم معمولاً از منابعي براي دسترسي به اطلاعات محيط زيستي استفاده مي کنند که سهل الوصول باشد و قابل فهم باشد، کيفيت آن بالا باشد و به روز و به موقع باشد.

در يک رده بندي که در سطح جهاني انجام گرفته در حال حاضر مردم از چند روش متداول زير براي دستيابي به اطلاعات استفاده مي کنند:

  1. تلويزيون 81%
  2. روزنامه ها 52%
  3. مستندات 25%

که متأسفانه اينترنت با 6% در مکان هشتم قرار دارد.

 

چند نمونه از برنامه هاي کاربردي سيستم هاي موبايل که امروزه در جهان در حال اجرا است:

يکي از برنامه هاي کاربردي سيستم هاي موبايل که امروزه در کشور آمريکا رايج است اين است که کشاورزان محقق، نمونه برداري از خاک و نقشه برداري و نگاشت اطلاعات و مراحل کاشت و برداشت را جمع آوري مي کنند و سپس اين اطلاعات را براي نهاد مرکزي تحقيقات فرستاده مي شود.

دو نمونه ديگر از اين برنامه هاي کاربردي که در کشور آلمان ارائه شده است يکي اطلاع رساني راجع به وضعيت لايه اوزون و وضعيت آلودگي هوا و ديگري يک سيستم تشخيص ميزان اشعه گاماي منتشر شده در تأسيسات هسته اي است. که همه اين برنامه ها داراي 3 تا ويژگي مهم هستند:

  1. دقيق بودن
  2. حساسيت نسبت به مکان هاي خاص
  3. انعطاف پذيري

 

قالب برنامه هاي کاربردي محيط زيست در دستگاه هاي موبايل:

برنامه هاي کاربردي محيط زيست در دستگاه هاي موبايل را بر اساس 1. حساسيت به مکان خاص 2. حساسيت در زمان هاي بحران 3. وابسته به درخواست کاربر، به 8 گروه تقسيم بندي کرده اند که در هر کدام از سرويس هاي موبايل يک گروه از اين برنامه ها استفاده مي شود:

گروه 1: برنامه هاي کاربردي گروه 1 در واقع همان اطلاعات به موقعي هستند که متناسب با محيط اطراف کاربر هستند. اين برنامه ها با توجه به وظايف روزانه کاربر و کارهاي مورد علاقه او اطلاعات مناسبي را براي کاربر ارسال مي کند. برنامه هاي اين گروه کارايي سيستم را بالا مي برند و توانايي نظارت بر نحوه اجراي عمليات توسط واحد سيار را دارا هستند.

مثال: مانند يک راننده که مثلاً موتور ماشين خود را به يک سنسور خاصي مجهز مي کند و عملکرد موتور را از طريق اين سنسور کنترل مي کند.

گروه 2: برنامه هاي کاربردي اين گروه حساس به مکان هاي خاص و حساس به زمان هاي بحراني هستند ولي وابسته به درخواست کاربر نيستند بلکه وابسته به درخواست سرويس پشتيباني کننده هستند که اين سرويس پشتيباني کننده معمولاً کنترل اجراي برنامه هاي کاربردي را بر عهده دارد.

مثال: مانند سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS) که حتي اگر کاربر درخواستي را ندهد توسط اين سيستم در لحظه موقعيت يابي مي شود.

گروه 3: برنامه هاي اين گروه حساس به مکان دريافت کننده اطلاعات هستند ولي به زمان هاي بحراني حساس نيستند و وابسته به درخواست کاربر هستند.

مثال: با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني مکان شخصي که در حال مسافرت است روي نقشه مشخص مي شود و اطلاعاتي راجع به محيط فيزيکي اطراف کاربر ارائه مي شود و يا مثال ديگر تعقيب مکان حيواناتي است که سنسورهايي را حمل مي کنند و شخص مي تواند اطلاعات مربوط به مکان حيوانات را با استفاده از برنامه هاي اين گروه دريافت کنند.

گروه 4: برنامه هاي اين گروه حساس به مکان هستند ولي حساس به زمان هاي بحراني نيستند و وابسته به درخواست سرويس پشتيباني کننده هستند که مثالي روشن از اين نمونه برنامه ها، سيستم ابداع شده توسط جان دير به نام سيستم مبتني بر ماهواره است که امکان ارسال اطلاعات جمع آوري شده که از تحقيقات بر روي نمونه برداري از خاک ها و بذرها و مراحل برداشت محصول تهيه شده را از طريق دستگاه هاي موبايل مي دهد.

گروه 5 و 6: برنامه هاي کاربردي اين دو گروه حساس به مکان نيستند ولي حساس به زمان هاي بحراني هستند. برنامه هاي گروه 5 وابسته به درخواست کاربر هستند مانند شرکت در جلسات مجازي که افراد از طريق دستگاه هاي موبايل مي توانند با هر چند نفر يک جلسه مجازي برگزار کنند بدون اينکه حضور فيزيکي در آن مکان داشته باشند ولي برنامه هاي گروه 6 وابسته به درخواست سرويس پشتيباني کننده هستند به عنوان مثال اين برنامه ها مي توانند به يک کارگر در يک مکان خاص محيطي اطلاعات حساس و بحراني راجع به مثلاً سطح آب، غلظت No2 در هوا، ميزان راديواکتيو انتشار يافته در معادن استخراج اورانيوم را بدهد.

گروه 7 و 8: برنامه هاي کاربردي اين دو گروه نه حساس به مکان هستند و نه حساس به زمان هاي بحراني ولي برنامه هاي گروه 7 وابسته به درخواست هاي کاربر هستند مانند دسترسي به اينترنت از طريق خطوط Wireless و مانند سازمان NASA که يک پايگاه در زمين دارد و يک تلسکوپ به فضا مي فرستد آن پايگاهي که روي زمين است تمام اطلاعات محيطي اطراف زمين را مانند حرکت شهاب سنگ ها را بررسي مي کند و اگر ببيند که امکان دارد يک شهاب سنگ به تلسکوپش برخورد کند از طريق ارسال يک سيگنال هايي به تلسکوپ مي گويد که مکانش را عوض کند.