درخت موجودیست زنده و برای ادامه زندگی و نمو به غذا ، آب و هوا ، نور و گرما نیاز دارد . اما چگونگی رشد با سایر موجودات زنده تفاوت دارد ، بنابراین تغذیه و تنفس آن به این چگونگی وابسته است .

درخت از سه بخش عمده زیر تشکیل یافته است و هر یک وظیفه خاص در بر دارد .

الف- ریشه

 • تنه

ج – تاج (شاخ و برگ )

مقطع عرضی

با بررسی مقطع عرضی چوب می توان به وضعیت دوایر سالانه یعنی تراکم آنها ، مقدار چوب تابستانه و بهاره و درشتی و مقدار خُلل و فُرج ، گاهی سختی چوب ، رنگ چوب و انواع ترکها ئی که در آن یافت می شود ، پی برد .

خواص فیزیکی

 • رنگ چوب : مشخصه ی نوع چوب است و در صنایع نیز از آن استفاده می شود .
 • تلألو چوب : درخشندگی خود چوب بدون پرداخت می باشد .
 • بو و طعم چوب : بیشتر در مداد سازی و وسایل تزیینی بکار میرو د .
 • قابلیت هدایت الکتریکی : چوب یکی از اجسام نسبتاً عایق می باشد .
 • انبساط چوب در مقابل حرارت : اصولاً انبساط و انقباض چوب بسیار ناچیز است .
 • خاصیت طنین چوب : این خاصیت در چوب بسیار زیاد است از اینرو در آلات موسیقی مانند ویلن ، گیتار ، انواع تارها ، عود ،….. بکار میرود .
 • خاصیت آکوستیک چوب : چوب دارای خاصیت آکوستیک ( صدا گیر ) است . به همین دلیل در ساختمانهای بزرگ مانند سینما ، تئاتر ، استودیوها و… استفاده می شود .
 • رطوبت چوب : بالا بودن رطوبت چوب باعث کاهش مقاومت چوب در مقابل تنشهای مختلف و کج و معوج شدن چوب در هنگام خشک شدن و نشو و نمای قارچها و حشرات چوبخوار میشود .
 • وزن مخصوص چوب : تعیین وزن مخصوص چوب جهت مصارف مختلف تأثیر دارد .

خواص مکانیکی چوب

 • مقاومت در برابر فشار : مقاومت چوب در مقابل فشار موازی با الیاف ( راه چوب ) به مراتب بیشتر از مقاومت آن به فشار عمود در جهت الیاف ( راه پود ) است .
 • مقاومت به کشش : مقاومت چوب به کشش موازی با الیاف از کلیه مقاومتها ی چوب بیشتر است .
 • مقاومت به شکاف خوردن : برای میخ و پیچ شدن چوب این مقاوت باید بیشتر باشد .
 • مقاومت در مقابل قیچی شدن : مقاومت چوب در مقابل این نیرو ناچیز است .
 • مقاومت به ضربه : چوبهایی که در مقابل ضربه ( خمش ناگهانی ) مقاوم هستند در صنایع هواپیما سازی ، کشتی سازی ، واگن و اطاق ماشین ، لوازم ورزشی و… بکار می روند .
 • مقاومت خمش : این نیرو باید برای هر نوع چوب بسته به محل کاربرد مشخص شود .
 • سختی چوب : سختی چوب عبارتند از مقاومتی که چوب در مقابل فرو بردن اجسام از خود نشان می دهد ، که در چوبهای مختلف متفاوت است .