• روش سنتی : در گذشته با فراهم آوردن چوب با ابعاد مناسب در محل احداث ساختمان ، قاب ساختمان را درست می کردند . ممکن است از این روش هنوز هم برای ساختمان تک واحدی استفاده می شود . این روش ساخت ، با ضایعات زیاد همراه بوده ، وقت گیر نیز است و در نتیجه هزینه کار را افزایش می دهد .
  • روش پیش ساخته : کاهش دور ریز چوب ، سرعت عمل و پیش بینی مقاومت قطعات پیش ساخته از جمله امتیازات پیش ساخته کردن اجزای ساختمان چوبی است . به همین جهت کارخانه هایی احداث می کنند که در آنها اجزا و قطعات پیش ساخته ساختمانی به صورت انبوه تولید می شود .

در اجرای پروژه ساختمان چوبی با عناصر پیش ساخته ، نخست طبق نقشه در محل احداث ساختمان کار پی سازی ( معمولا” با بتن ) انجام می شود . در این مرحله از کار بر حسب اینکه شرایط محیط و خاک چگونه باشد ، اعمال بعضی از اقدامات پیشگیری لازم خواهد شد .

سمپاشی خاک با سموم مناسب و پیش بینی جا برای بازرسیهای بعدی ، از جمله اقدامات پیشگیری برای مناطقی است که موریانه زیر زمینی وجود دارد . رعایت نکات دیگر ایمنی برای جلوگیری از پوسیدگی چوب در ساختمان ضرورت دارد که به علت اهمیت و وسعت کار ، دستور العمل جداگانه ای جهت حفاظت ساختمانهای چوبی در این زمینه تهیه می کنند .

پی ساختمان چنانچه با دال بتونی باشد ، در آن پیچ اتصال اجزای قاب ساختمان را کار می گذارند . اگر قاب برای ساختمان یک طبقه باشد ، معمولا” روی پی چهار چوب یا کلافی را با دو نعل بنا می کنند و بدین ترتیب دو نعل با پیچهای کار گذاشته شده در پی به آن وصل می شود . ستونهای کلاف دیوار با اتصال دهنده های فلزی به دو نعل پایین و بالا اتصال پیدا می کنند . در ساختمانهای بزرگتر ، ستونها ابعاد بیشتری دارند و در نتیجه ممکن است اقدام به اتصال هر ستون به پی شود .

قسمتهای اسکلت با قاب ساختمان را می توانند در کارخانه به هم متصل کنند و بصورت پانل بخشهای دیوار در آورده سپس به محل احداث ساختمان حمل کرده روی پی آماده نصب کنند .

راه دیگر انجام این کار تهیه اجزای قاب در کارخانه و سوار کردن آنها روی پی در محل احداث ساختمان است . انتخاب یکی از دو روش به اندازه قاب و میزان مصرف چوب ماسیو در ساختمان بستگی دارد .