چوب راش: چوب جنگلي قرمز و فاقد درون چوب مشخص

كاربرد:روكش سازي وتخته لايه سازي.با آن مبلمان درجه 2 مي سازند.در ساخت تراولس راه آهن.چرخ گاري.دسته ابزار .پاشنه كفش.خراتي و …

بلوط:

چوبي با درون چوب مشخص از پوست اين درخت چوب پنبه مي گيرند.چوبي سخت

كاربرد:پاركت سازي.روكش سازي.بشكه سازي تاسيسات آبي.ايران بهترين چوب بلوط را در دنيا دارد.

توسكا:

نسبت به راش قرمز تر است شكاف خوري و پيچ خوري آن خوب است ورنگ پذيري خوبي هم دارد.مقاومتش در مقابل رطوبت بالاست از اين رو در صنايع كشتي سازي كاربرد دارد.

كاربرد:مبلمان ارزان قيمت.قايق سازي.كلاف مبل.كنار كشو.كاغذ سازي و….

چنار:

تمام خيابان ولي عصر تهران از چنار است.بافتي متراكم دارد.نيمه سنگين ودر مبل سازي اروپايي خيلي كاربرد دارد.

زبان گنجشك(ون):

چوبي نيمه سنگين و نيمه سخت با قابليت ارتجاعي بالا رنگ پذيري خوب چوب برون زرد روشن و چوب درون قهوه اي درخشان.

كاربرد:هواپيما سازي .ملخ هواپيما.اسكي .راكت تنيس وپينگ پنگ . واگن سازي و ….

گردو:

نيمه سنگين.نيمه سخت .مقاومت ضربه بالاوداراي درون چوب مشخص

كاربرد:مبلمان استيل.روكش سازي.پاركت.مجسمه.منبت كاري.خراطي.بسيار خوش نقش و زيبا

كاج:

بسيار نرم است و در كندو سازي .سوناي خشك .مبلمان ارزان.چوب هاي ساختماني .قالب بتون وبه عنوان پله و پاركت بسيار بد است.

نارون:

نيمه سخت تا سخت.بهترين روكش ايران.

كاربرد: مبلمان و پاركت سازي.كشتي سازي.واگن سازي.و….

صنوبر:

چوب خيلي نرم و سفيد رنگ در مقابل موريانه ها هيچ مقاومتي ندارد.

كاربرد:كبريت سازي.روكش.نردبان سازي.جعبه سازي.كاغذ سازي.پوشال كولر.داربست.شمع سازي

افرا:

نيمه سخت و فاقد درون چوب مشخص

كاربرد:مبلمان.صندلي راحت.ميز نهار خوري.چوب پرده.ابزار موسيقي.تخته نردو…

چوب سرخدار:

از قشنگ ترين چوبهاي دنياست.و در محيط سالها سالم مي ماند.

كاربرد:منبت كاري.چوب سيگار.مجسمه سازي.و…..