در این اتصال همانطوریکه از نام آن مشخص است ، نیمی از ضخامت آلات را برداشته به همان اندازه نیز در کلاف به شکل خزانه گود می اندازند ؛ سپس هر دو را با سریشم یا چسب مناسبی به هم چسبانده میخ کوبی می کنند تا جای بازی نداشته باشد . این اتصال از اتصال کُند  قویتر بوده اما استحکام آن به اندازه کُم زبانه نیست .

انواع گره چینی

الف – گره چینی در مشبک سازی :که در حقیقت همان گره سازی یا گره های درود گران است و در ساخت در و پنجره بکار می رود .

ب- گره چینی در منبت کاری :در منبت کاری بیشتر از گره های مادر که در بنایی معمول است ، استفاده می شود ؛ مانند گره های تند و کند یا انواعی که حد بین گره بنایی و گره چوب است .

پ – گره چینی در معرق کاری :اگر در بین اتصالات و گره ها از تکه چوبهای معرق شده استفاده شود ، گره چینی یا معرق به وجود می آید .

ت – گره چینی در خاتم سازی :در خاتم سازی نیز گره سازی یا در داخل خاتم و یا همراه با خاتم انجام می گردد.

 

مواد مورد استفاده

الف – چوب :

از هر نوع چوبی می توان در گره چینی استفاده کرد . با توجه به اینکه گره چینی به زمان طولانی و ظرافت خاص نیاز دارد ، اغلب از چوبهای با ارزش استفاده می شود که رنگ خوبی نیز داشته باشد .

ب- چسب :

چسب متداول در گره چینی سریشم است که معمولا” در حالت گرم به شکل مایع بوده در اثر سرد شده سرد می شود . البته امروز چسبهای زیادی در بازار وجود دارد . نکته قابل ذکر در انتخاب چسب ، شامل :

  • انتخاب چسب به طریقی که رطوبت زیادی به چوب نرسد .
  • در حرارت معمولی خشک و سخت شود .
  • در چوب ایجاد تغییر رنگ نکند .

هنرهای اسلامی از قسمتهای متعددی تشکیل گردیده و در آثاری چون مینیاتور ، کاشیکاری ، قلمکاری ، منبت کاری ، خطاطی ، خاتم کاری ، نماسازی و رو کاری ، آینه کاری ، گچ بری ، مینا کاری معرق ، گره سازی ( گره چینی ) ، و مقرنس کاری ، همچنین در ساختمان پنجره ها ، ارسی ها ، درکهای چوبی و غیره به چشم می خورد .

طرحهای هندسی که گونه ای از هنرهای اسلامی محسوب می شوندخود یکی از پر اهمیت ترین و برجسته ترین قسمتهای آن بوده که تا کنون تحقیقات بسیاری از بدو پیدایش و تحولاتی که در طی قرون متمادی نموده است در آن صورت پذیرفته .

طرحهای هندسی هر چند که هنری بس قدیمی و سنتی بوده ، لیکن باز تاب آن در هنرهای معاصر مورد بحث و گفتگو در محافل هنری قرار گرفته و همیشه مورد سؤال می باشد .

حال باید دید که در این طرحهای هندسی چه اهمیتی نهفته است که هنرمندان اسلامی چنین با اشتیاق باعث خلق پی در پی اینگونه آثار شده اند . دلیل اشتیاق آنها در درجه اول در فراوانی و ازدیاد اینگونه آثار می توان دریافت زیرا اگر اشتیاق در سطح وسیع در میان هنرمندان آن زمان وجود نداشت بچند نمونه مختصر بیش بر نمی خوردیم پس احتیاج و عطش درونی آنها را به خلق آثاری این چنین وادار نموده است ، در درجه دوم اعتقادات مذهبی در پیدایش تغییر فرمها و قالب نو بی تأثیر نبوده است .