ابزارهایی که در صنعت چوب مورد استفاده قرار می گیرد ،بسته به مراحل کار با چوب تقسیم بندی می شود که عبارتند از :

 • ابزارهای اندازه گیری و خط کشی .
 • ابزارهای برشکاری .
 • ابزارهای رنده کاری .
 • ابزارهای سوراخکاری .
 • ابزارهای اهرم کاری ، کنده کاری و فرم دادن چوب .
 • ابزارهای پرداخت کاری .
 • ابزارهای کمکی .
 • ابزارهای فشار و مونتاژقطعات .

 

 • ابزارهای اندازه گیری و خط کشی :

ابزارهای اندازه گیری ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری ابعاد اخلی ، خارجی و زوایا ی قطعات مختلف در صنایع گوناگون بویژه صنایع چوب بکار می روند .ابزارهای اندازه گیری خود به دو قسمت تقسیم می شود : الف – ابزارهای اندازه گیری ساده

ب-  ابزارهای اندازه گیری دقیق

الف – ابزارهای اندازه گیری ساده

متر : وسیله ایست برای سنجش طول و عرض و ضخامت اشیاءکه انواع مختلف دارد :

 • متر نواری فلزی
 • متر تاشو
 • متر نواری پارچه ای

 

گونیا : این وسیله از وسایل خط کشی است که گاه برای اندازه گیریهای ساده نیز از آن استفاده می شود :

 • گونیاهای ساده و قائم
 • گونیاهای متحرک و مرکب

 

نقاله : وسیله ایست برای اندازه گیری زوایا ی مختلف . علاوه بر اندازه گیری زوایا ، برای تنظیم زوایای گونیای باز شو نیز می توان استفاده کرد .

ب – ابزارهای دقیق اندازه گیری

وسایل اندازه گیری مناسب را بایستی با توجه به دقت و میدان اندازه گیری آنها چنان انتخاب کرد که قادر به اندازه گیری مورد نیاز در حد تلرانسهای مربوط باشند .این وسایل عبارتند از :

 • کولیس : وسیله ایست برای اندازه گیری ابعاد خارجی و داخلی و به کمک بیشتر آنها می توان عمق شیارها و سوراخها را نیز اندازه گیری و کنترل کرد .که انواع آن عبارتند از کولیس ورنیه دار ، کولیس ساعت دار ، کولیس دیجیتالی .
 • میکرو متر : از میکرومترها برای کنترل اندازه هایی که دقت آنها 100/1 میلیمتر و بالاتر استفاده می شود .انواع میکرومترها عبارتند از میکرومتر خارجی ، میکرومتر داخلی ، میکرومتر داخلی فک دار .
 • ساعت اندازه گیری : مکانیزم این دستگاه بر مبنای حرکت چرخ دنده و شانه استوار است . هنگام اندازه گیری حرکت میله لمس کننده به کمک شانه و چرخ به چرخ دنده ای منتقل می شود و سپس بر روی عقربه انتقال می یابد .
 • لنگی سنج : مقدار لنگی میله ها ، سوراخها ، و میل لنگها را می توان با این دستگاه سنجید .
 • فرمانهای کنترل : به وسایلی گفته می شود که بتوانند صحت در حد اندازه بودن قطعه ای را یسرعت کنترل کنند . این فرمانها به « فرمانهای حدی »معروف هستند .انواع این دستگاه ها عبارتند از فرمان کنترل میله ، فرمان اندازه گیری و کنترل سوراخ .
 • ضخامت سنج .
 • دور سنج.